Meclis Gündemi
2017 Yılı 10. Birleşimin 2. Oturumu Meclis Gündemi

23/10/2017  Pazartesi günü saat 14:00'de olağan olarak toplanacak olan 2017 yılı 10. Birleşimin 2. Oturumu Meclis Gündemidir. GÜNDEM MADDELERİ: 1. Açılış, yoklama, saygı duruşu. 2.03/10/2017 tarih ve 2017/10-1 sayılı Meclis Zabıt Tutanağının oylanması. 3.Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması. 4.Dilek ve temenniler.   5.Kapanış.

Yükleniyor...